Sunday, January 06, 2013

Gott nytt år!


"Fastän de tycks oss vara fåfängliga struntsaker, har kläderna likväl, påstår de, viktigare
roller än att helt enkelt hålla oss varma. De förändrar vår syn på världen och världens syn
på oss.……Följaktligen finns det mycket som talar för att det är kläderna som bär oss och
inte vi som bär dem; vi må ge dem form efter arm eller bröst, men de formar våra hjärtan,
vår hjärna och vår tunga som de vill."
                                  ur Orlando av Virginia Woolf